Aardgas

Tilburg ontvangt 3,8 mio euro subsidie van BZK voor proeftuin aardgasvrije wijk Quirijnstok

mozartflat

De gemeente Tilburg is, met 14 andere Nederlandse gemeentes, door het ministerie van BZK benoemd tot één van de proeftuinen voor aardgasvrije wijken. De subsidie voor Tilburg bedraagt 3,8 mio euro. De subsidie voor 15 gemeentes ondersteunt de start van zogenaamde 'proeftuinen'. In deze proeftuinen moeten steeds minimaal 500 woningen aardgasvrij worden gemaakt, ligt de focus op particulier woningbezit en is sprake  van een innovatieve aanpak die kan rekenen op draagvlak bij de bewoners. Doel van de proeftuinen is het gezamenlijk opdoen van kennis en ervaring en het delen hiervan met andere gemeentes, hetgeen moet bijdragen aan de ambitie om deze kabinetsperiode landelijk jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen aardgasvrij te maken

De Tilburgse proeftuin bevindt zich in Quirijnstok. Hier wordt de komende jaren gewerkt aan het aardgasvrij maken van de Mozartflat, de Beethovenlaan en rijwoningen rondom de Obrechtstraat/Sulivandreef/Ruynemanstraat. Er wordt een plan van aanpak gemaakt op basis van een intensieve samenwerking tussen gemeente, WonenBreburg, bewoners, wijkraden en leveranciers. Dit moet leiden tot een gedragen voorstel voor de verduurzamingopgaves bij deze projecten. Die gesprekken tussen partijen worden reeds enige tijd gevoerd; de verleende subsidie zal zeker bijdragen aan planning en optimalisatie van de plannen. De komende maanden wordt hier verder aan gewerkt.