Klimaatdebat

Hét Klimaatdebat gebouwde omgeving van de regio Hart van Brabant. We staan voor een gigantische opgave om de CO2-uitstoot met 49% te reduceren vóór het jaar 2030. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in de komende 12 jaar grofweg 2 miljoen bestaande woningen “van het aardgas af” moeten. Tegelijkertijd zullen er ook 1 miljoen “energieneutrale” nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Omgerekend naar de regio Hart van Brabant betekent dit gemiddeld 4.330 renovaties en 2.150 nieuwe woningen per jaar.

Kortom, hoogtijd voor een regionaal klimaatdebat over concrete oplossingsrichtingen en bijbehorende randvoorwaarden in Hart van Brabant.

Samen werken werkt!

 

« 2 van 4 »