Gebruik gemaakt van energieadvies door Susteen?

08 mei 2020

Susteen, onderdeel van de campagne aandeslagmetjehuis.nl, is failliet verklaard. De onderneming maakt een doorstart als Susteen Nederland BV. Mogelijk gaan klantgegevens van Susteen over naar de nieuwe onderneming. Inwoners kunnen daar bezwaar tegen maken.

Susteen (New Sustainable Solutions B.V.) is op 14 april 2020 door de Rechtbank Den Haag failliet verklaard. De curator informeerde de gemeente over de doorstart van deze onderneming met een vergelijkbare naam, namelijk Susteen Nederland BV.

De curator heeft de gemeente verder ge√Įnformeerd over het feit dat de klantgegevens (mogelijk) worden overgedragen aan Susteen Nederland. Mochten inwoners bezwaar hebben tegen de overdracht van de gegevens dan is er de mogelijkheid dit binnen 5 werkdagen na 7 mei 2020 kenbaar te maken. Dat kan door een mail te sturen naar: susteen@burenlegal.com.

Eigen rekening

De gemeente heeft geen contract afgesloten met Susteen Nederland om tegen lage kosten een energieadvies te verzorgen bij bewoners in de gemeente Tlburg. Dat betekent dat u, indien u gebruik maakt van een  aanbod van Susteen Nederland BV om een energieadvies te leveren, de kosten hiervan voor uw eigen rekening zijn. De gemeente Tilburg is in gesprek met de lokale energieco√∂peraties om in samenwerking met hen energieadviezen aan te bieden. Wij verwachten hierover de komende maanden te kunnen informeren.

Voor vragen en hulp bij de verduurzaming van uw huis, neem contact op via: aandeslagmetjehuis@tilburg.nl.