Tijdelijk 10% meer subsidie voor energiebesparende maatregelen

03 juni 2020

Woningeigenaren en VvE’s (Verenigingen van Eigenaars) kunnen in deze onzekere tijden van corona tijdelijk 10% meer subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen.

Voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) worden de investeringskosten namelijk tijdelijk met 10% tot ongeveer een maximum van 30% van de investeringskosten verhoogd. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil hiermee woningeigenaren extra financieel ondersteunen zodat zij hun verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren.

Voorwaarden

Particuliere woningeigenaren die tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 minimaal 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen, komen in aanmerking voor een verhoogd subsidiebedrag. VvE’s die na 1 juni 2020 een aanvraag voor energiebesparende maatregelen indienen, krijgen subsidie met het verhoogde tarief. Dat is zo omdat de VvE's hun aanvraag indienen vóór de verbetering van hun gebouw.

Subsidie aanvragen

Het is belangrijk om aanvragen uiterlijk op 31 december 2020 in te dienen om in aanmerking te komen voor deze subsidieverhoging. De overige voorwaarden blijven voor beide SEEH-subsidieregelingen ongewijzigd. Je vindt die voorwaarden en info over een aanvraag doen op de site van RVO.