Zonnecoaches helpen opstarten projecten zonne-energie

04 juni 2020

Brabanders die een collectief project willen starten om zonne-energie op te wekken, kunnen hulp krijgen van een zonnecoach. In de provincie zijn er zes zonnecoaches die inwoners helpen.

De ontwikkeling van een collectief project om zonne-energie op te wekken vergt een behoorlijke inspanning. Denk alleen maar aan het vinden van goede daken of grond, het inschatten van de potentie van de locatie en de selectie van de juiste installateur.

Ook de werving van deelnemers, de administratie, de juridische onderbouwing en financiƫle borging vragen om veel kennis en kunde.

Ondersteuning van provincie

Het netwerk van Zonnecoaches is opgezet met ondersteuning van Enpuls (onderdeel Enexis) en de provincie Noord-Brabant. Het doel is om bestaande en nieuwe coƶperaties en initiateven te ondersteunen bij het ontwikkelen en realiseren van projecten.

30 uur gratis ondersteuning

Wanneer je voor de eerste keer een collectief zonproject wilt realiseren kun je (onder bepaalde voorwaarden) 30 uur gratis ondersteuning krijgen. Aanmelden kan via de website zonnecoachesbrabant.nl