Stimuleringslening

Wilt u zonnepanelen aanschaffen of energie besparen en uw woning comfortabeler maken? Of wilt u uw woning aanpassen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen? Heeft u hiervoor onvoldoende spaargeld? De gemeente Tilburg helpt u hierbij met de Stimuleringslening "Aan de slag met je huis". 

Voor eigenaar/bewoners van woningen in de gemeente Tilburg. De lening is bedoeld voor bestaande woningen, niet voor nieuwbouw. Vraagt u om een lening om langer zelfstandig thuis te wonen, dan moet u minimaal 50 jaar zijn.
U kunt deze lening aanvragen om maatregelen te treffen voor energiebesparing, duurzame energie-opwekking en het aanpassen van uw woning om er langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Als het noodzakelijk is om asbest te verwijderen, om de maatregelen uit te kunnen voeren kan daarvoor ook geleend worden.
De Stimuleringslening "Aan de slag met je huis" is een aanvulling op de landelijke Energiebespaarlening. Bij deze landelijke regeling kunt u voor dezelfde maatregelen geld lenen, maar voor een lagere rente. U bent dus het beste af als u de landelijke lening gebruikt. De Stimuleringslening 'Aan de slag met je huis' kan geschikt zijn als u:
 • alleen zonnepanelen aanschaft en/of
 • de verzilverlening aanvraagt
Diverse duurzame maatregelen kunnen worden gefinancierd met de landelijke of lokale lening. Bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, hoogrendementsglas, dakisolatie, zonnepanelen, warmtepomp of een zonneboiler. Bekijk de volledige maatregelenlijst met bijbehorende voorwaarden.
U kunt geld lenen om uw woning geschikt te maken om langer thuis te blijven wonen. Diverse maatregelen vallen hieronder zoals:
 • uw woning toegankelijk maken voor rollator of rolstoel
 • vervangen van een bad door een douche
 • slaapkamer of badkamer op de begane grond
 • domotica aanbrengen, zoals automatische deuropeners, gordijnopeners of elektrisch bedienbare sloten
 • Plaatsen van diverse maatregelen zoals traplift, beugels of trapleuningen
Het kan zijn dat er asbest verwijderd moet worden, voordat de maatregelen voor een lagere energierekening of voor langer zelfstandig wonen mogelijk zijn. Als dat het geval is, kunt u ook geld lenen voor het verwijderen en/of afvoeren van asbest. Kosten voor asbest mogen hooguit de helft zijn van het totale leenbedrag.
 • De lening bedraagt minimaal €2.500,--
 • De lening bedraagt maximaal €50.000,--
 • De lening heeft een maximale looptijd van 15 jaar (dit geldt niet bij de verzilverlening)
 • Per woning worden maximaal twee stimuleringsleningen toegekend tot een totaal leenbedrag van €50.000,-
 • Per woning wordt maximaal 1 hypothecaire lening verstrekt. Ook de verzilverlening valt onder de hypothecaire leningen.
 • De werkzaamheden mogen niet gestart zijn voordat u de aanvraag indient bij de gemeente.
 • SVn bekijkt of u voldoende financiële draagkracht heeft. Dat wil zeggen: houdt u maandelijks voldoende geld over nadat u uw vaste lasten heeft betaald? Of heeft u een huis met voldoende overwaarde en bent u minimaal 57 jaar?
 • Bij verkoop van de woning moet de restschuld van de lening direct en volledig worden afgelost.
U moet enkele vragen doorlopen om te bepalen welke lening voor u het meest geschikt is:  
 1. Hoe groot is het bedrag dat u wilt lenen? Onder de €10.000 kunt u alleen een consumptieve lening aanvragen. Boven de €15.000 kunt u alleen een hypothecaire lening aanvragen. Tussen de €10.000 en €15.000 zijn beide varianten mogeljik. Het voordeel van de hypothecaire lening is dat de rente iets lager is. Het voordeel van de consumptieve lening is dat u geen afsluitkosten betaalt en ook geen taxatie- en notariskosten hoeft te maken.

 2. Is uw inkomen voldoende voor een consumptieve of hypothecaire lening? Uw inkomen moet passen bij de lening die u aanvraagt. Via de website van SVn kunt u dit eenvoudig berekenen. Past uw inkomen niet bij de lening die u vraagt? Als u voldoende overwaarde op uw huis heeft, komt u in aanmerking voor de verzilverlening.

Hiervoor komt u in aanmerking als:
 • het te lenen bedrag maximaal € 15.000 is
 • u of uw partner jonger is dan 76 jaar
 • u volgens SVn voldoende financiële draagkracht heeft
Rentetarieven:
 • tot €5.000,--: 3,1 % met een looptijd van maximaal 7 jaar
 • tot €10.000,--: 3,1 % met een looptijd van 10 jaar
 • boven €10.000,--: 3,5% met een looptijd van 15 jaar
Hiervoor komt u in aanmerking als:
 • het te lenen bedrag meer dan €10.000 is
 • u volgens SVn voldoende financiële draagkracht heeft
Rentetarieven:
 • tot €20.000,--: 2,2% met een looptijd van 10 jaar
 • boven €20.000,--: 2,6% met een looptijd van 15 jaar
Bij het afsluiten van een hypothecaire lening betaalt u eenmalig € 850 afsluitkosten aan SVn. Deze kosten kunt u in de lening meenemen.
Hiervoor komt u in aanmerking als:
 • uw inkomen onvoldoende is om een beroep te doen op de Nationale Energiebespaarlening en/of
 • uw inkomen onvoldoende is om een consumptieve of hypothecaire stimuleringslening 'Aan de slag met je huis' van de gemeente Tilburg te krijgen
 • u en uw partner minimaal 57 jaar zijn
 • de overwaarde van de woning meer bedraagt dan 20% van de WOZ-waarde van de woning bij het indienen van de aanvraag.
Rentetarieven: 1,7 %. Er hoeft tussentijds geen rente of aflossing te worden betaald. De totale schuld inclusief rente wordt in één keer afgelost bij verkoop van de woning of bij het overlijden van de langstlevende schuldenaar. Bij het afsluiten van een verzilverlening betaalt u eenmalig €475 afsluitkosten aan SVn. Deze kosten kunt u in de lening meenemen.
De gemeente Tilburg heeft in totaal €6 miljoen beschikbaar gesteld voor de Stimuleringslening. Omdat het om leningen gaat, komt het geld ook weer terug. Maar het kan zijn dat er tijdelijk geen geld beschikbaar is. Aanvragen kunnen dan op een wachtlijst komen.
 • U vraagt de stimuleringslening aan bij de gemeente Tilburg via onderstaand aanvraagformulier. De gemeente Tilburg behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst. De gemeente beoordeelt binnen vier weken of de aanvraag voldoet aan de doelstellingen. Is de gemeente akkoord, dan ontvangt u een toewijzingsformulier om de lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
 • U stuurt het toewijzingsformulier binnen acht weken naar SVn. Ook zorgt u dat SVn tijdig de benodigde documenten krijgt.
 • SVn beoordeelt binnen twee weken of uw aanvraag haalbaar is. Hierover ontvangt u bericht van SVn.
 • Als uw aanvraag haalbaar is, ontvangt u een offerte van SVn voor de lening.
 • U ondertekent de offerte en stuurt deze binnen drie weken terug naar SVn.
 • Het leenbedrag komt beschikbaar in een bouwdepot. U betaalt vanaf dat moment het afgesproken bedrag aan rente en aflossing. U ontvangt van SVn declaratieformulieren waarmee u de rekeningen van uw maatregelen kunt declareren. Deze dient u in digitaal in bij klimaatbureau@tilburg.nl.
Aanvragen kan online via Tilburg.nl.