Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening. Dit in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website 'aan de slag met je huis' die valt binnen de werkingssfeer van tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website 'aan de slag met je huis' te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

De gemeente verklaart dat de website 'aan de slag met je huis' nog niet voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje 'toelichting op de nalevingsstatus' wordt aangegeven hoe ver de gemeente is met de toegankelijkheid van 'aan de slag met je huis' en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 24-09-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van de gemeente Tilburg: Angela Barendrecht (Afdelingshoofd Ruimte).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-09-2019.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid?

Neem dan contact op via onze contactpagina.

Wat kun je van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging
  • We informeren je over de voortgang en de uitkomst
  • Binnen 3 weken is je verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met de manier waarop je klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kun je contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website 'aan de slag met je huis' nog niet aan de in het 'tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' gestelde eisen voldoet.

Nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring is beschikbaar.

Uiterlijk datum binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring  zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het 'tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid'