Veelgestelde vragen Quirijnstok

Heeft u nog vragen over Quirijnstok Aardgasvrij? Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. Heeft u nog vragen? Dan kunt u die stellen via aardgasvrijewijken@tilburg.nl

 • Wat is het klimaatakkoord?In het Klimaatakkoord maakten bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over de maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met bijna de helft (49%) ten opzichte van 1990 kunnen halveren.
 • Wat betekent aardgasvrij? Aardgasvrij betekent dat u geen aardgas gebruikt om je woning te verwarmen, warm water op te wekken en te koken.
 • Waarom aardgasvrij? Nederland wil in 2050 geen aardgas meer gebruiken. En als we stoppen met de aardgaswinning in Groningen in 2030, moeten we aardgas gaan importeren. Dat zal ertoe leiden dat de aardgasprijs omhoog gaat en we afhankelijk worden van andere landen. Om energie betaalbaar te houden, is het slim om te kijken naar andere keuzes dan aardgas.
 • Is het verplicht om aardgasvrij te wonen? Op dit moment is het aanpassen van uw huis tot een aardgasvrije woning niet verplicht. Toch is het belangrijk dat u alvast nadenkt over de toekomst. Met een aantal aanpassingen kunt u er nu al voor zorgen dat u minder aardgas verbruikt en heeft u uiteindelijk minder kosten. Zo kunt u stap voor stap toewerken naar een volledig aardgasvrije woning.
 • Wat is de rol van de gemeente? De gemeente heeft de taak om voor elke wijk een plan te maken om van het aardgas af te gaan. Dit doen we door op zoek te gaan naar de beste alternatieven. Om tot die beste alternatieven te komen, werken we met veel partijen samen. Denk hierbij aan woningcorporaties, warmte- en energiebedrijven, installateurs/aannemers, ondernemers, huurders en huiseigenaren. Uiterlijk in 2021 is er voor elke wijk een plan voor de warmtetransitie. Dit plan wordt vastgesteld in de gemeenteraad. Voor de wijken die vóór 2030 al van het aardgas afgaan, is in 2021 ook bekend welk alternatief voor aardgas er komt.
 • Waarom wordt het aardgasvrij maken van woningen per wijk onderzocht? Het beste alternatief voor aardgas kan per wijk verschillen. Het kan zijn dat de beste en goedkoopste oplossing, bijvoorbeeld een warmtenet, pas haalbaar is als de hele buurt mee doet. Daarnaast kan het veel geld schelen om gezamenlijk in te kopen of samen werkzaamheden uit te laten voeren. Buurtgenoten zijn vaak voordeliger uit wanneer er een gezamenlijk plan is om woningen aardgasvrij te maken. Een andere reden waarom alternatieven voor aardgas per wijk worden onderzocht, is dat het zo kan zijn dat er graafwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Bij die graafwerkzaamheden worden vaak hele straten of buurten per keer betrokken om de overlast en kosten zo laag mogelijk te houden
 • Ik huur. Moet ik zelf actie ondernemen of zorgt de woningcorporatie dat ik van het gas af ga? U hoort van uw verhuurder wanneer er plannen zijn voor aanpassingen naar aardasvrij wonen in uw huis of flat. Bij aanpassingen in uw woning zal de verhuurder volgens de wettelijke regels ook overleg voeren met de huurder en huurdersorganisaties. U kunt uiteraard zelf met ideeën en voorstellen het gesprek met uw verhuurder aan gaan. Ook zijn er al een aantal dingen die u zelf al kunt doen om energie te besparen. Denk hierbij aan het plaatsen van tochtstrips of radiatorfolie, korter douchen of de verwarming een graadje lager zetten.
 • Waarom beginnen we met aardgasvrij in Quirijnstok? De gemeente Tilburg heeft een rijksbijdrage van €3,8 miljoen gekregen voor het aardgasvrij maken van een wijk. Dit geld is bedoeld om andere opties voor aardgas te vinden en om onderzoek te doen naar aardgasvrij wonen. De gemeente heeft gekozen dit geld te investeren in aardgasvrij wonen in de wijk Quirijnstok. In Quirijnstok zijn al een aantal bewoners aan de slag gegaan met aardgasvrij wonen. Daarnaast is Quirijnstok een interessante mix van huurwoningen, koopwoningen en flats. Zo kunnen we onderzoeken hoe we verschillende soorten woningen bij elkaar aardgasvrij kunnen maken.
 • Worden bewoners betrokken bij de plannen voor aardgasvrij? Betrokkenheid van de bewoners is een belangrijke voorwaarde om samen tot een aardgasvrije wijk te komen. Uw vragen, enthousiasme, zorgen en ervaringen zijn van grote waarde. Uiteindelijk kent u uw eigen buurt het beste. Daarom worden bewoners van Quirijnstok betrokken bij de stappen naar aardgasvrij wonen in Quirijnstok. Via aardgasvrijewijken@tilburg.nl kunt u in contact komen met leden van het projectteam vanuit de gemeente Tilburg.
 • Welke alternatieven voor aardgas gaan we in Quirijnstok gebruiken? Het is nog niet bekend welke alternatieven in Quirijnstok gebruikt gaan worden. Er zijn drie opties die momenteel onderzocht worden op haalbaarheid en kosten: warmtenet, all electric en biogas. In dit onderzoek worden de wensen van de bewoners van Quirijnstok meegenomen.
 • Ik woon in een andere wijk van Tilburg. Wanneer wordt deze wijk aardgasvrij? Een wijk zal nooit van het ene op het andere moment van het gasnet afgesloten worden. Dit proces zal enkele jaren duren. Het is nu dus vaak nog niet duidelijk wanneer u precies van het aardgas af gaat. Als bekend is wanneer uw wijk aardgasvrij wordt en welk alternatief voor aardgas er in uw wijk komt, zal de gemeente Tilburg dit tijdig en duidelijk naar u communiceren.
 • Wat zijn alternatieven voor aardgas? De alternatieven voor aardgas zijn in drie categoriën te verdelen: 1. Warmtenet 2. All Eletric 3. Groen Gas
 • Warmtenet Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt. Dat warme water wordt gebruikt om woningen te verwarmen en warm tapwater te maken en is afkomstig van een centrale bron.
 • All Electric All electric is de verzamelnaam voor oplossingen waarbij warmte wordt geproduceerd met elektriciteit. Voor het opwekken van warmte wordt dan een warmtepomp gebruikt. Een bijzondere toepassing van een volledig elektrische oplossing is de 'Nul-op-de-meter' of NOM-woning. Een woning wordt dan zo verbouwd dat hij over een heel jaar gezien evenveel elektriciteit levert aan het net als van het net afneemt.
 • Groen gas Groen gas is er in de vorm van biogas, synthetisch gas en waterstof. Er is nog weinig groen gas en het gas dat er is, wordt nu vooral gebruikt voor auto's en de industrie. Om de beperkte hoeveelheid groen gas zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zullen woningen die van dit gas gebruik maken ook goed geïsoleerd moeten worden.
 • Waarom stappen we niet gewoon over op groen gas? Groen gas is een mooi alternatief voor aardgas. Helaas is dat groene gas maar in kleine hoeveelheid beschikbaar en het gas dat beschikbaar is, wordt voornamelijk als grondstof gebruikt in de industrie of bij vervoersmiddelen. Ondanks de ontwikkelingen in de productie en het hergebruk van groen gas, kunnen we niet wachten op een doorbraak. Daarvoor is de opgave om voor 2050 alle woningen aardgasvrij te hebben te groot. Het is dus belangrijk dat we nu al aan de slag gaan en tegelijk de nieuwste technieken blijven inzetten voor aardgasvrij wonen.
 • Waarom is isoleren belangrijk? Isolatie is de eerste stap bij het verduurzamen van uw woning. Met goede isolatie gaat weinig warmte verloren en heb je minder energie nodig om je huis te verwarmen. De temperatuur in huis blijft zo heel constant. In de winter blijft een goed geïsoleerd huis lekker warm, en in de zomer juist koel. Naast energie besparen zorgt isolatie dus voor een fijn en comfortabel huis. Bij sommige alternatieven voor aardgas is isolatie zelfs de belangrijkste maatregel. Zonder goede isolatie zijn die aanpassingen naar aardgasvrij wonen minder efficiënt.
 • Wordt de straat open gebroken? Dit is afhankelijk van de gekozen oplossing. Een aantal aanpassingen om uw buurt of straat aardgasvrij te maken zorgen er waarschijnlijk voor dat de straat moet worden open gelegd, maar er zijn ook alternatieven waarbij dat niet hoeft. Werkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd om overlast te beperken. Daarom zijn er in Quirijnstok werkzaamheden tijdelijk uitgesteld.
 • Ik ga verbouwen. Waar kan ik rekening mee houden? U kunt tijdens de verbouwing uw woning voorbereiden op aardgasvrij wonen of de woning al daadwerkelijk aardgasvrij maken. Daarbij kunt u denken aan het isoleren van uw woning en elektrisch koken. Een mogelijkheid is om u te laten voorzien van vakkundig advies door een energieadviseur.
 • Mijn cv-ketel moet vervangen worden. Wat kan ik het beste doen? Het is nu nog niet bekend wanneer welke wijk van Tilburg van het aardgas af gaat. Als u van plan bent uw woning aan te passen naar aardgasvrij, is het verstandig om te kijken of er in uw buurt al mogelijkheden voor aardgasvrij wonen zijn. Als aardgasvrij in de wijk momenteel nog niet haalbaar is, kunt u overwegen een cv-ketel te leasen of te huren. Daarnaast kunt u kiezen voor een hybride systeem (deels duurzaam en deels op gas). Mocht u nog willen wachten met het aanpassen naar aardgasvrij, kies dan een moderne en zuinige ketel.
 • Moet ik elektrisch gaan koken als mijn woning aardgasvrij wordt? Ja, als u niet meer aangesloten bent op het aardgasnet, kunt u ook niet meer koken op gas. U moet dus overstappen op elektrisch koken. Koken op inductie is het meest gekozen alternatief en heeft veel voordelen. Zo is inductie een stuk veiliger dan koken op aardgas en is de inductiekookplaat veel eenvoudiger schoon te maken. U kunt op ieder moment overstappen op inductie, ook als uw huis nog niet volledig aardgasvrij gemaakt kan worden.
 • Ik weet nog niet op welke manier ik aardgasvrij word. Wat kan ik nu al wél doen? Ongeacht het alternatief voor aardgas in uw woning, kunt u er als huiseigenaar nu al voor zorgen dat u minder aardgas nodig heeft voor verwarming door te isoleren. Verschillende vormen van isolatie zijn dak-, vloer- en spouwmuurisolatie. Verder kunt u gebruik maken van HR+++ glas en zonnepanelen. Als huurder kunt u kleinere maatregelen nemen zoals het plaatsen van tochtstrips of het aanbrengen van radiatorfolie. Vraag bij de verhuurder of woningbouwcorporatie ook na wat de plannen en mogelijkheden zijn voor grotere maatregelen. Als je de mogelijkheid hebt om te kiezen hoe je kookt, kies dan voor inductie.
 • Wat kost het mij als bewoner? De kosten van de energietransitie vormen een flinke opgave. Zowel de aanleg, ombouw, doorontwikkeling en het onderhoud van aardgasvrije keuzes kosten geld. De hoogte en verdeling van de kosten is nog niet duidelijk, dit zal na verder onderzoek pas duidelijk worden. De gemeente Tilburg draagt een deel van de kosten, maar aardgasvrij worden vraagt ook wat van u. Hebt u een koopwoning en gaat u aardgasvrij wonen? Dan zijn er kosten op het moment dat u uw woning gaat aanpassen. Vaak verdient u deze kosten terug omdat uw energiekosten kunnen dalen. Huurt u een woning? Dan is het raadzaam dat u met uw verhuurder in gesprek gaat over de mogelijkheden en kosten van aardgasvrij wonen.
 • Ik heb geen geld om grote investeringen te doen om mijn huis aardgasvrij te maken. Hoe kan dit opgelost worden? U kunt uw investering van te voren financieren. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via de Stimuleringslening van de gemeente, het Nationale Energiefonds of bij de bank. Het Rijk heeft ook subsidieregelingen voor dit onderwerp.
 • Gaan mijn maandelijkse energielasten naar beneden? Dat is afhankelijk van de gekozen oplossing en of u daarnaast ook investeert in energiebesparende maatregelen zoals isolatie, zonneboiler en zonnepanelen.
 • Ik heb al maatregelen uitgevoerd om te komen tot een aardgasvrije woning. Kom ik nog in aanmerking voor subsidie? Nee, de regeling geldt niet met terugwerkende kracht.