Wijkaanpak

Echt prettig wonen doe je in een woning die gezond, veilig, behaaglijk, energiezuinig en levensloopbestendig is. Een woning waarin je prettig kunt leven, die betaalbaar en waardevast is, waarmee je wat goeds voor de wereld doet en minder afhankelijk wordt van energiebedrijven. Echter, door de hectiek van alledag raken concrete initiatieven vaak ondergesneeuwd. Via de wijkgerichte bewustwordingscampagne “Aan de slag met je huis” worden woningeigenaren geholpen om op de toekomstgerichte renovatiemaatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door het huis goed te isoleren en/of zelf duurzame energie op te wekken. In nauwe samenwerking met energiecoöperaties en wijkraden ondersteunt de gemeente huiseigenaren die aan de slag willen met raad en daad. De campagne is medio 2017 gestart in de wijk De Blaak en wordt daarna stapsgewijs in andere wijken uitgevoerd.