Quirijnstok

Hoe kan Quirijnstok aardgasvrij worden?

In Nederland zijn 27 wijken geselecteerd waar onderzocht wordt wat nodig is voor het aardgasvrij maken van die wijk. Deze wijken hebben daar subsidie voor gekregen. Het geld is bedoeld om goede vervangers voor aardgas in deze wijken te vinden en om onderzoek te doen naar aardgasvrij wonen. De gemeente Tilburg heeft om 2 redenen de wijk Quirijnstok aangedragen. Op de 1e plaats ging in Quirijnstok een aantal bewoners al aan de slag met aardgasvrij wonen. Verder staan in Quirijnstok huurwoningen, koopwoningen en flats. De gemeente kan daardoor onderzoeken hoe verschillende soorten woningen aardgasvrij te maken zijn.

Quirijnstok, Mozartflat en Beethovenlaan


Er zijn 3 deelprojecten: de subsidie is daardoor niet alleen voor Quirijnstok zelf, maar ook voor de Mozartflat en 24 rijwoningen aan de Beethovenlaan/Offenbachstraat. In heel Quirijnstok wordt onderzocht welke technische oplossingen het best werken voor delen van de wijk. Daarna worden met de subsidie 220 woningen in Quirijnstok als 1e van het aardgas gehaald. Het is nog niet bekend welke woningen dat zijn. Voor de rest van de wijk wordt in 2021 in het wijkplan Quirijnstok duidelijk welke vervanger voor aardgas er komt. Dat kan per buurt verschillend zijn.

Heb je vragen over aardgasvrij wonen? Lees dan verder op de pagina aardgasvrij wonen op deze website. Vragen over de voortgang van het onderzoek in Quirijnstok, de Mozartflat of de Beethovenlaan/Offenbachstraat? Mail naar aardgasvrijewijken@tilburg.nl.

Aardgasvrije wijken

Deze wijk maakt deel uit van het programma 'Aardgasvrije Wijken' van de Rijksoverheid. Met dit programma wil het ministerie met zogenaamde 'proeftuinen' kennis en ervaring opdoen met het succesvol aardgasvrij maken van woonwijken in Nederland. Bekijk voor een overzicht van alle proeftuinen in Nederland de website van het Programma Aardgasvrije Wijken.