Quirijnstok

Hoe kan Quirijnstok aardgasvrij worden?

In Nederland zijn 27 wijken geselecteerd waar onderzocht wordt wat nodig is voor het aardgasvrij maken van die wijk. Deze wijken hebben daar subsidie voor gekregen. Het geld is bedoeld om goede vervangers voor aardgas in deze wijken te vinden en om onderzoek te doen naar aardgasvrij wonen. De gemeente Tilburg heeft om 2 redenen de wijk Quirijnstok aangedragen. Op de 1e plaats ging in Quirijnstok een aantal bewoners al aan de slag met aardgasvrij wonen. Verder staan in Quirijnstok huurwoningen, koopwoningen en flats. De gemeente kan daardoor onderzoeken hoe verschillende soorten woningen aardgasvrij te maken zijn.

Quirijnstok, Mozartflat en Beethovenlaan

Er zijn 3 deelprojecten: de subsidie is daardoor niet alleen voor Quirijnstok zelf, maar ook voor de Mozartflat (256 woningen) en 24 rijwoningen aan de Beethovenlaan/Offenbachstraat. 

Mozartflat

De subsidie voor de VvE Mozartflat is in juni 2020 door het college toegekend en de financiering door het Nationaal Warmtefonds (NWF) is in augustus rondgekomen. Inmiddels is men begonnen met de werkzaamheden voor de grootste duurzame en aardgasvrije VvE van Tilburg. Met 99% instemming en 0 bezwaren is dit project een groot succes en voorbeeld voor de energietransitie in Tilburg!

Beethovenlaan

Voor de Beethovenlaan/Offenbachstraat is een technisch en financieel onderzoek afgerond. Om verschillende reden hebben de bewoners er voor gekozen om nu nog niet van het aardgas af te gaan. Dit komt onder andere omdat er een individuele techniek als meest gunstig naar voren is gekomen voor dit moment (lucht warmtepomp) en de buurt in de toekomst waarschijnlijk voor een collectieve oplossing in aanmerking komt (denk hier bijvoorbeeld aan stadsverwarming). En ook zouden zij graag meer ‘no-regret’ maatregelen zien. Bijna alle huisblokken hebben hun dak vervangen voor een geïsoleerd dak, dus stappen richting aardgasvrij worden er nog steeds gezet.

Quirijnstok

In juni 2019 zijn een wijkteam en werkgroep met de gemeente aan de slag gegaan om onder andere te kijken welke aardgasvrije technieken haalbaar en betaalbaar zijn voor de wijk. Het wijkteam bestaat uit ongeveer 20 bewoners en in de werkgroep zitten vertegenwoordigers van bewoners, WonenBreburg, Vesteda en de gemeente. Uit de onderzoeken van de gemeente met de werkgroep Quirijnstok blijkt dat er nu nog teveel onzekerheden zijn om op korte termijn van het aardgas af te gaan. Natuurlijk blijft de gemeente in gesprek met het wijkteam over hoe het dan wel kan en wanneer. Natuurlijk kunt u hier bij aansluiten.

Waarom doen we dit?

Het klimaat verandert. We zien nu al meer hevige buien en meer hitte, vooral in een grote stad als Tilburg. Ook hebben we te maken met luchtvervuiling. Om ook in de toekomst prettig te wonen en te werken, moeten we nu actie ondernemen. De gemeente neemt maatregelen, maar ook een inspanning van onze inwoners, partners en het bedrijfsleven is noodzakelijk. Dat betekent andere keuzes maken in bijvoorbeeld vervoer, omgaan met groen en energiegebruik. Investeren in duurzame maatregelen kan daarbij ook een besparing opleveren (denk aan zonnepanelen) of bijdragen aan prettiger wonen (bijvoorbeeld geen tocht en overal aangenaam warm).

Wanneer moet ik van het aardgas af?

Niet direct. In het Klimaatakkoord staat dat heel Nederland in 2050 van het aardgas af is. In Tilburg gaat de gemeente dit wijk voor wijk aanpakken. We beginnen met Quirijnstok als voorbeeldwijk. Hier is de Mozartflat met 256 woningen de eerste die aardgasvrij is. Met acties en het geven van informatie helpt de gemeente u om ook de eerste stappen te zetten. Alle initiatieven die bij u in de wijk aanwezig zijn om te verduurzamen, gaan wij zo goed mogelijk ondersteunen. Een van de ideeën is om een duurzaamheidsmakelaar in te zetten, die u van eerste adviezen kan voorzien en u op weg kan helpen naar andere lokale initiatieven of bewoners die ook stappen willen zetten. Heeft u een ander idee? Laat het ons dan weten, via contactgegevens onderaan deze brief.

Vragen?

Heb je vragen over aardgasvrij wonen? Lees dan verder op de pagina aardgasvrij wonen op deze website. Of heb je zelf nog goede ideeën op weg naar aardgasvrij? Mail dan naar aandeslagmetjehuis@tilburg.nl.

Aardgasvrije wijken

Deze wijk maakt deel uit van het programma 'Aardgasvrije Wijken' van de Rijksoverheid. Met dit programma wil het ministerie met zogenaamde 'proeftuinen' kennis en ervaring opdoen met het succesvol aardgasvrij maken van woonwijken in Nederland. Bekijk voor een overzicht van alle proeftuinen in Nederland de website van het Programma Aardgasvrije Wijken.