Meest gestelde vragen Quirijnstok

Heb je nog vragen over Quirijnstok Aardgasvrij? Hieronder vind je antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Stel ze via aardgasvrijewijken@tilburg.nl

Algemeen

 • Wat is het klimaatakkoord?
  In het Klimaatakkoord maakten bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over de maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met bijna de helft (49%) ten opzichte van 1990 kunnen halveren.
 • Wat betekent aardgasvrij? 
  Aardgasvrij betekent dat je geen aardgas gebruikt om je woning te verwarmen, warm water op te wekken of te koken.
 • Waarom aardgasvrij? 
  Nederland wil in 2050 geen aardgas meer gebruiken. En als we stoppen met de aardgaswinning in Groningen in 2030, moeten we aardgas gaan importeren. Dat zal ertoe leiden dat de aardgasprijs omhoog gaat en we afhankelijk worden van andere landen. Om energie betaalbaar te houden, is het slim om te kijken naar andere keuzes dan aardgas.
 • Is het verplicht om aardgasvrij te wonen? 
  Op dit moment is het aanpassen van je huis tot een aardgasvrije woning niet verplicht. Met een aantal aanpassingen kun je er al voor zorgen dat je minder aardgas verbruikt en heb je uiteindelijk minder kosten.
 • Wat is de rol van de gemeente? 
  De gemeente heeft de taak om voor elke wijk een plan te maken om van het aardgas af te gaan. Dit doen we door op zoek te gaan naar de beste alternatieven. Daarbij werken we met veel partijen samen. Denk hierbij aan woningcorporaties, warmte- en energiebedrijven, installateurs/aannemers, ondernemers, huurders en huiseigenaren. Uiterlijk in 2021 is er voor elke wijk een plan voor de warmtetransitie. Voor de wijken die vóór 2030 al van het aardgas afgaan, is in 2021 ook bekend welk alternatief voor aardgas er komt.
 • Waarom wordt het aardgasvrij maken van woningen per wijk onderzocht? 
  Het beste alternatief voor aardgas kan per wijk verschillen. Het kan zijn dat de beste en goedkoopste oplossing, bijvoorbeeld een warmtenet, pas haalbaar is als de hele buurt mee doet. Daarnaast kan het veel geld schelen om gezamenlijk in te kopen of samen werkzaamheden uit te laten voeren. Buurtgenoten zijn vaak voordeliger uit wanneer er een gezamenlijk plan is om woningen aardgasvrij te maken. Een andere reden waarom alternatieven voor aardgas per wijk worden onderzocht, is dat het zo kan zijn dat er graafwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Bij die graafwerkzaamheden worden vaak hele straten of buurten per keer betrokken om de overlast en kosten zo laag mogelijk te houden
 • Ik huur. Moet ik zelf actie ondernemen of zorgt de woningcorporatie dat ik van het gas af ga? 
  Je hoort van de verhuurder wanneer er plannen zijn voor aanpassingen naar aardasvrij wonen in je huis of flat. Bij aanpassingen in je woning zal de verhuurder volgens de wettelijke regels ook overleg voeren met de huurder en huurdersorganisaties. Je kunt uiteraard zelf met ideeën en voorstellen het gesprek met de verhuurder aangaan. Ook zijn er al een aantal dingen die je zelf kunt doen om energie te besparen. Denk hierbij aan het plaatsen van tochtstrips of radiatorfolie, korter douchen of de verwarming een graadje lager zetten.

Quirijnstok Aardgasvrij

 • Waarom beginnen we met aardgasvrij in Quirijnstok? 
  De gemeente kreeg een rijksbijdrage van 3,8 miljoen euro voor het aardgasvrij maken van een wijk. Dit geld is bedoeld om andere opties voor aardgas te vinden en om onderzoek te doen naar aardgasvrij wonen. De gemeente heeft gekozen dit geld te investeren in aardgasvrij wonen in de wijk Quirijnstok. In Quirijnstok is een aantal bewoners aan de slag gegaan met aardgasvrij wonen. Daarnaast is Quirijnstok een interessante mix van huurwoningen, koopwoningen en flats. Zo kunnen we onderzoeken hoe we verschillende soorten woningen bij elkaar aardgasvrij kunnen maken.
 • Worden bewoners betrokken bij de plannen voor aardgasvrij? 
  Betrokkenheid van de bewoners is een belangrijke voorwaarde om samen tot een aardgasvrije wijk te komen. Vragen, enthousiasme, zorgen en ervaringen zijn van grote waarde. Uiteindelijk kennen bewoners hun eigen buurt het beste. Daarom worden bewoners van Quirijnstok betrokken bij de stappen naar aardgasvrij wonen in Quirijnstok. Via aardgasvrijewijken@tilburg.nl kun je in contact komen met leden van het projectteam vanuit de gemeente.
 • Welke alternatieven voor aardgas gaan we in Quirijnstok gebruiken? 
  Het is nog niet bekend welke alternatieven in Quirijnstok gebruikt gaan worden. Er zijn 3 opties die onderzocht worden op haalbaarheid en kosten: warmtenet, all electric en biogas. In dit onderzoek worden de wensen van de bewoners van Quirijnstok meegenomen.
 • Ik woon in een andere wijk van Tilburg. Wanneer wordt deze wijk aardgasvrij? 
  Een wijk zal nooit van het ene op het andere moment van het gasnet afgesloten worden. Dit proces zal enkele jaren duren. Het is nu dus vaak nog niet duidelijk wanneer jouw wijk precies van het aardgas af gaat. Als bekend is wanneer, en welk alternatief voor aardgas er in de wijk komt, zal de gemeente dit tijdig en duidelijk communiceren.

Technisch

Wat zijn alternatieven voor aardgas?

De alternatieven voor aardgas zijn in 3 categoriën te verdelen:

 • Warmtenet: Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt. Dat wordt gebruikt om woningen te verwarmen en warm tapwater te maken en is afkomstig van een centrale bron.
 • All Electric: All electric is de verzamelnaam voor oplossingen waarbij warmte wordt geproduceerd met elektriciteit. Voor het opwekken van warmte wordt dan een warmtepomp gebruikt. Een bijzondere toepassing van een volledig elektrische oplossing is de 'Nul-op-de-meter' of NOM-woning. Een woning wordt dan zo verbouwd dat hij over een heel jaar gezien evenveel elektriciteit levert aan het net als van het net afneemt.
 • Groen gas: Groen gas is er in de vorm van biogas, synthetisch gas en waterstof. Er is nog weinig groen gas en het gas dat er is, wordt nu vooral gebruikt voor auto's en de industrie. Om de beperkte hoeveelheid groen gas zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zullen woningen die van dit gas gebruik maken ook goed geïsoleerd moeten worden.

Waarom stappen we niet gewoon over op groen gas?

Groen gas is een mooi alternatief voor aardgas. Helaas is dat groene gas maar in kleine hoeveelheid beschikbaar en het gas dat beschikbaar is, wordt voornamelijk als grondstof gebruikt in de industrie of bij vervoersmiddelen. Ondanks de ontwikkelingen in de productie en het gebruik van groen gas, kunnen we niet wachten op een doorbraak. Daarvoor is de opgave om voor 2050 alle woningen aardgasvrij te hebben te groot. Het is dus belangrijk dat we nu al aan de slag gaan en tegelijk de nieuwste technieken blijven inzetten voor aardgasvrij wonen.

Waarom is isoleren belangrijk?

Isolatie is de eerste stap bij het verduurzamen van je woning. Met goede isolatie gaat weinig warmte verloren en heb je minder energie nodig om je huis te verwarmen. De temperatuur in huis blijft zo heel constant. In de winter blijft een goed geïsoleerd huis lekker warm en in de zomer juist koel. Naast energie besparen zorgt isolatie dus voor een fijn en comfortabel huis. Bij sommige alternatieven voor aardgas is isolatie zelfs de belangrijkste maatregel. Zonder goede isolatie zijn die aanpassingen naar aardgasvrij wonen minder efficiënt.

Praktisch

 • Wordt de straat open gebroken? Dit is afhankelijk van de gekozen oplossing. Een aantal aanpassingen om je buurt of straat aardgasvrij te maken zorgen er waarschijnlijk voor dat er gewerkt wordt in de straat. Er zijn ook alternatieven waarbij dat niet hoeft. Werkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd om overlast te beperken. Daarom zijn er in Quirijnstok werkzaamheden tijdelijk uitgesteld.
 • Ik ga verbouwen. Waar kan ik rekening mee houden? Je kunt tijdens de verbouwing de woning voorbereiden op aardgasvrij wonen of de woning al daadwerkelijk aardgasvrij maken. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van je woning en elektrisch koken. Een mogelijkheid is om je te laten voorzien van vakkundig advies door een energieadviseur.
 • Mijn cv-ketel moet vervangen worden. Wat kan ik het beste doen? Het is nu nog niet bekend wanneer welke wijk van Tilburg van het aardgas af gaat. Als je van plan bent je woning aan te passen naar aardgasvrij, is het verstandig om te kijken of er in je buurt al mogelijkheden voor aardgasvrij wonen zijn. Als aardgasvrij in de wijk op dit moment nog niet haalbaar is, kan je een cv-ketel huren. Daarnaast kun je kiezen voor een hybride systeem (deels duurzaam en deels op gas). Mocht je nog willen wachten met het aanpassen naar aardgasvrij, kies dan een moderne en zuinige ketel.
 • Moet ik elektrisch gaan koken als mijn woning aardgasvrij wordt? Ja, koken op gas kan dan niet meer. Je moet overstappen op elektrisch koken. Koken op inductie is het meest gekozen alternatief en heeft veel voordelen. Zo is inductie een stuk veiliger dan koken op aardgas en is de inductiekookplaat veel eenvoudiger schoon te maken. Je kunt op ieder moment overstappen op inductie, ook als je huis nog niet volledig aardgasvrij gemaakt kan worden.
 • Ik weet nog niet op welke manier ik aardgasvrij word. Wat kan ik nu al wél doen? Ongeacht het alternatief voor aardgas in de woning, kun je er als huiseigenaar nu al voor zorgen dat je minder aardgas nodig hebt voor verwarming door te isoleren. Verschillende vormen van isolatie zijn dak-, vloer- en spouwmuurisolatie. Verder kun je gebruik maken van HR+++ glas en zonnepanelen. Als huurder kun je kleinere maatregelen nemen zoals het plaatsen van tochtstrips of het aanbrengen van radiatorfolie. Vraag bij de verhuurder of woningbouwcorporatie ook na wat de plannen en mogelijkheden zijn voor grotere maatregelen. Als je de mogelijkheid hebt om te kiezen hoe je kookt, kies dan voor inductie.

Financieel

 • Wat kost het mij als bewoner? 
  De kosten van de energietransitie vormen een flinke opgave. Zowel de aanleg, ombouw, doorontwikkeling en het onderhoud van aardgasvrije keuzes kosten geld. De hoogte en verdeling van de kosten is nog niet duidelijk, dit zal na verder onderzoek duidelijk worden. De gemeente Tilburg draagt een deel van de kosten, maar aardgasvrij worden vraagt ook wat van de bewoner. Heb je een koopwoning en ga je aardgasvrij wonen? Dan zijn er kosten op het moment dat de woning wordt aangepast. Vaak verdien je deze kosten terug omdat de energiekosten kunnen dalen. Huur je een woning? Ga dan met de verhuurder in gesprek over de mogelijkheden en kosten van aardgasvrij wonen.
 • Ik heb geen geld om grote investeringen te doen om mijn huis aardgasvrij te maken. Hoe kan dit opgelost worden? 
  Je kunt je investering van te voren financieren. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via de Stimuleringslening van de gemeente, het Nationale Energiefonds of bij de bank. Het Rijk heeft ook subsidieregelingen voor dit onderwerp.
 • Gaan mijn maandelijkse energielasten naar beneden? 
  Dat is afhankelijk van de gekozen oplossing en of je daarnaast ook investeert in energiebesparende maatregelen zoals isolatie, zonneboiler en zonnepanelen.
 • Ik heb al maatregelen genomen om mijn woning aardgasvrij te maken. Kom ik nog in aanmerking voor subsidie? 
  Nee, de regeling geldt niet met terugwerkende kracht.